Cytomel nu ook beschikbaar als tablet van 5 mcg

De werking van sympathicomimetica kan worden versterkt; vermijd deze combinatie. Liothyronine vergelijken met een ander geneesmiddel. Cytomel tabletten zijn wit en rond en hebben een dubbele breukgleuf in de vorm van een kruis. Was moe en futloos en mentaal niet scherp door geen schildklier meer. Toen maar eens T3 gevraagd, en mentaal stukken scherper.

Ik heb niet de indruk dat Glaxo of de inspectie zich inspant om Cytomel terug te krijgen op de markt. Omdat het geen commercieel aantrekkelijk middel is, en ik daarmee geen commercieel aantrekkkelijke patient, mag er met mijn leven gesold worden. Cytomel, ook bekend als liothyronine sodium, is een schildkliermedicijn. Het bevat de synthetische vorm van het schildklierhormoon triiodothyronine (T3). Artsen schrijven het voor bij een trage schildklier (hypothyreoïdie) en als toevoeging op de medicatie die bij een snelle schildklier (hyperthyreoïdie) wordt gebruikt.

Welke informatie wilt u downloaden?

Sinds 20 juli is een tablet cytomel (liothyronine, L-T3) met een dosis van 5 mcg beschikbaar gekomen. Deze dosering vergemakkelijkt het gebruik van liothyronine, omdat een veel flexibeler doseringsschema kan worden gehanteerd. De 5 mcgtablet heeft één breukgleuf; hiermee is de laagst toedienbare dosering 2,5 mcg. Heb je een vraag over iets in je online patiëntendossier?

  • Dat zal uw arts bepalen.BorstvoedingWilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts.
  • Krijgt u andere verschijnselen die u in verband brengt met dit middel, raadpleeg dan altijd uw arts of apotheker.
  • Of als de patiënt niet voldoende baat heeft bij alleen de gebruikelijke levothyroxine (T4 schildklierhormoonmedicatie) en dus restklachten ervaart.
  • Het aanpassen van de voeding en leefstijl zorgt meestal ook voor een vermindering van restklachten en soms verdwijnen ze daardoor zelfs helemaal.
  • Deze dosering vergemakkelijkt het gebruik van liothyronine, omdat een veel flexibeler doseringsschema kan worden gehanteerd.
  • In enkele gevallen kunnen allergische huidreacties optreden.

Omdat de dosering per tablet zo groot is, maar liefst 25 mcg, is het heel moeilijk om nauwkeurig te doseren. De Cytomeltabletten zijn met de hand niet breekbaar. De franse Cynomel is wel goed breekbaar in vier stukken.

Een medicijn dat de moeder helpt, maar het kind kan

Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende. Het kan nodig zijn de dosering van gelijktijdig toegediend digoxine aan te passen.

Gebruik liothyronine NIET tegelijkertijd met de volgende middelen. Wil je op de hoogte worden gehouden van nieuws en activiteiten? Meld je aan voor de onlinenieuwsbrief (12x per jaar). Voor een luisterend oor, informatie en vragen.Ga naar de openingstijden. Behandeling met alleen T3-hormoon is voor hypothyreoïdie niet wenselijk.

Sommige weefsels hebben T4-hormoon nodig, dat ter plekke in T3-hormoon wordt omgezet. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht. Cytomel is 1 maand houdbaar buiten de koelkast, mits bewaard beneden 25 °C.Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. De werkzame stof in dit middel is Liothyronine in de vorm van Liothyroninenatrium. De andere stoffen in dit middel zijn Calciumsulfaat 2-water (E 516), Gelatine (E 441), Croscarmellose natrium (E 468) en Magnesiumstearaat (E 470b). Gelijktijdige toediening van orale anticonceptiva kan resulteren in een toegenomen dosisbehoefte van liothyronine.

Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Cytomel in tabletten.Liothyronine wordt ook gebruikt in combinatie met een andere werkzame stof onder de merknaam Novothyral. Dit combinatiepreparaat is officieel niet in Nederland in de handel, maar is op speciaal verzoek van de voorschrijvend arts door de fabrikant te leveren. De arts moet in dit verzoek verklaren waarom hij dit middel voor een bepaalde patiënt wil voorschrijven (de zogenaamde artsenverklaring). Bij volwassenen is de gebruikelijke aanvangdosering bij de behandeling van een verminderde schildklierfunctie 25 µg per dag (1 tablet Cytomel). De onderhoudsdosering bedraagt ug per dag (1-3 tabletten Cytomel).

H1 het algemeen wordt de dosis geleidelijk verhoogd met een halve tot 1 tablet Cytomel met een periode van 1 tot 2 weken tussen elke verhoging. Bij kinderen en ouderen wordt steeds begonnen met een lage aanvangsdosering (kwart tablet), die dan geleidelijk kan worden verhoogd. Bij sommige mensen verminderen hierdoor de restklachten, maar helaas niet bij iedereen. Hoewel Cytomel een waardevol onderdeel van de schildklierbehandeling kan zijn, is er vaak meer nodig om restklachten te verminderen of op te lossen. Voeding en leefstijl hebben namelijk ook een grote invloed op hoe jij je voelt.

Over Stichting kanker.nl

Bedenk dat er bij tijdelijke medicijntekorten meestal een oplossing is, zodat je niet hoeft te wisselen van merk. De apotheek komt meestal zelf met een oplossing, maar je kunt ook zelf een suggestie doen. Ten eerste blijft de mcg nog steeds 25, dus dat betekend inderdaad iedere keer tabletten breken en breken wat niet al te makkelijk is. Ten tweede moeten de tabletten vanaf nu ook nog in de koelkast bewaard worden. Dit levert voor mij ook nog eens de nodige problemen op met op vakantie gaan. Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen?

Ons laatste

Stel deze tijdens het eerstvolgende bezoek aan uw arts of verpleegkundige op de polikliniek of neem telefonisch contact met ons op. Klachten kunnen alleen optreden als u te veel medicijnen tegelijk inneemt of als de dosis te snel wordt opgevoerd. Dit kan onder andere leiden tot hartkloppingen en tamoxifen rusteloosheid. Hoewel er verschillende oorzaken voor hypothyreoïdie zijn, is de behandeling in alle gevallen hetzelfde. De behandeling is erop gericht het tekort aan schildklierhormoon aan te vullen. Hier leest u informatie over deze aandoening en over de mogelijke onderzoeken en behandeling.

levothyroxine

Het instellen van therapie met thyromimetica kan de behoefte aan bloedglucoseverlagende middelen doen toenemen. De werking van vitamine K-antagonisten wordt versterkt bij het instellen op thyromimetica. De tabletten kunnen worden verdeeld in twee gelijke doses.

× ¿Cómo puedo ayudarte?